Za šta služi Ethereum?

Ljudi mogu koristiti matičnu valutu Ethereuma, ETH, kao digitalni novac ili kolateral. Mnogi ga takođe vide kao skladište vrednosti , slično Bitcoinu. Međutim, za razliku od Bitcoin-a, Ethereum blockchain je programibilniji, tako da možete mnogo više da uradite sa ETH. Može se koristiti kao izvor života za decentralizovane finansijske aplikacije, decentralizovana tržišta, berze, igre i još mnogo toga.

Ethereum je preuzeo neke od koncepata koje je u početku postavio Bitcoin i stvorio moćnu platformu pametnih ugovora s otvorenim kodom. Platforma je sposobna premeštati i pohranjivati vrednost, baš kao i Bitcoin, ali primarni potez je sposobnost mreže da u osnovi funkcionira kao potpuno novi, decentralizovani Internet – zajedno sa sopstvenim aplikacijama.

Ethereum omogućava programerima da grade i raspoređuju decentralizovane aplikacije. Decentralizovana aplikacija ili Dapp služi nekom posebnom cilju svojim korisnicima. Bitcoin, na primer, je Dapp koji svojim korisnicima omogućava peer to peer elektronski novčani sistem koji omogućava onlajn plaćanje Bitcoinom. Pošto decentralizovane aplikacije sastavljaju kod koji se pokreće na mreži blokiranih mreža, one nisu pod kontrolom bilo kog pojedinačnog ili centralnog entiteta.

Sve usluge koje su centralizovane mogu da se decentralizuju koristeći Ethereum. Takođe, Etereum se može koristiti i za izgradnju decentralizovanih autonomnih organizacija (DAO). DAO je potpuno autonomna, decentralizovana organizacija bez jednog lidera.

Sama platforma Ethereum je agnostična s obzirom na značaje i vrednost. Slično kao što je slučaj s programskim jezicima, na preduzetnicima i developerima je da odluče za što će se koristiti. Ipak, jasno je da će određeni tipovi aplikacija imati više koristi od Ethereumovih mogućnosti.