Šta su stablecoini?

Stablecoin  ili kako ih mnogi nazivaju  “stabilni novac”, su kriptovalute dizajnirane da održavaju stabilnu tržišnu vrednost.

Oni korisnicima pružaju prednost sigurnosti i trenutne obrade plaćanja koju nude digitalne valute, bez volatilnosti cena tradicionalnih kriptovaluta.

Volatilnost predstavlja mogućnost neke kriptovalute da u kratkom vremenskom periodu značajno promeni cenu.

Glavna karakteristika je da ovakve valute imaju pokriće.

Trenutno postoje tri vrste pokrića stablecoin-a vezane za fiat valutu ili imovinu kroz kolateralizaciju koja je jednaka vrednosti postojeće kriptovalute na tržištu:

  • Fiat pegged stablecoin –  Prvi i najčešći tip. Kod ovog tipa novčići su vezani za neku FIAT valutu poput Američkog dolara, evra i slično. Izdavalac Stablecoina bi trebalo da ukupnu protivrednost novčića u FIAT valuti drži u svom privatnom trezoru, banci ili nekom drugom mestu. Sama lokacija čuvanja FIAT valute nije toliko bitna, koliko je bitna razmera količine FIAT valute i izdate količine te virtuelne valute, stablecoina-a. Najčešće se teži razmeri 1:1. Taj odnos, omogućava da cena jednog digitalnog novčića odražava vrednost jedne FIAT valute. 

FIAT novac/valute spadaju u tradicionalne valute izdate od strane države ili međunarodne zajednice, kao što su USD, RSD i slično.

  • Asset backed stablecoin – vrednost novčića je vezana za cenu neke robe/komoditija. To znači da bi podržan robom imao količinu zlata, nafte ili neke druge robe u rezervi koja je po vrednosti jednaka vrednosti stabilnih coina na tržištu. Međutim, postoje neki stabilni coini koji nisu podržani rezervama, ali pružaju stabilnost putem algoritma.
  • Cryptocurrency-collateralized stablecoin – koristi kriptovalute kao kolateral da bi osigurali stabilnost cene novčića.

Prednost ovakvog tipa stablecoina je ta što su zahvaljujući Blockchain tehnologiji sve transakcije transparentne.

Sa druge strane, kolateralizovanim stabilcoinima, kada investitori kupe stabilcoin u vrednosti od 100 dolara, kompanija stvara ekvivalentnu vrednost u stabilnoj valuti. Kada investitori prodaju stablecoin u vrednosti od 100 dolara, kompanija uništava ekvivalentnu vrednost stabilcoina. Ovo je komplikovanije kada je stabilni coin podržan robom kao što je zlato, a zlato se mora nabaviti ili prodati da bi njihov kolateral bio jednak njihovoj valuti. Ovo čini rad stablecoin kompanija centralizovanijim od većine kompanija za kriptovalute, jer moraju pažljivo da upravljaju svojim kolateralom.

Sa stabilnim kolateralima koji nisu obezbeđeni, algoritam kontroliše novčić kako bi stvorio stabilnu cenu. Ono što se često dešava je da algoritam povećava ili smanjuje ponudu stabilnog novca kako se potražnja povećava ili smanjuje. Međutim, ovo ne funkcioniše uvek i postoje neki algoritamski stabilni coinovi koji nisu bili u stanju da ostanu vezani za svoju osnovnu valutu ili robu.

Zato se naviše koristi stablecoin vezan za Fiat valute.

Da sumiramo, stablecoini su korisna tehnologija plaćanja koja korisnicima daje prednosti kriptovalute uz znatno veću stabilnost cena. Oni su korisni kako za investitore koji ulaze i izlaze iz ulaganja u kriptovalute, tako i za potrošače koji žele trenutan i siguran način plaćanja.